Podmienky používania

  1. Každá licencia má nárok na 1 aktiváciu, po aktivácií sa u nás na serveri uzamkne a nejde použiť inde; v prípade že sa zákazníkovi zariadenie poškodí, stratí alebo rozbije, potrebuje vymeniť za iné zariadenie, má nárok na jedno odomknutie licencie zadarmo, každé ďalšie následné odomknutie licencie je spoplatnené
  2. Každá licencia je viazaná podľa licenčných podmienok na jedno zariadenie a na jedno IČ
  3. Zákazník nie je oprávnený poskytovať, prenajímať alebo predávať licencie tretím subjektom
  4. V prípade, keď sa zákazník rozhodne zbaviť programu napríklad predajom na iné IČ, jedna zo strán tejto transakcie musí uhradiť licenčný poplatok za prevod na iné IČ, inak dochádza k porušeniu licenčných podmienok a sme oprávnený postupovať tak ako je napísané v licenčných podmienkach
  5. Program AnetCa (Windows PC) umožňuje prevádzku viac licencií a IČ na jednom zariadení, v takom prípade musí byť každá jednotlivá licencia kúpená, príklad, ak mám na zariadení 5x program AnetCa pre rôzne alebo rovnaké IČ, musím mať zakúpený 5 licencií programu AnetCa
  6. Každý partner je povinný uviesť evidenciu licencií a na požiadanie predložiť zoznam licencií kam šli ku kontrole
  7. Podrobné informácie o licenčných podmienkach nášho SW tu, zásah do týchto podmienok je možný len po konzultácii s nami a naším SW právnikom: