Blog

Na Slovensku máme v podstate 2 principiálne samostatné riešenia:

Virtuálnu registračnú pokladňu(VRP) a eKASA riešená s chráneným dátovým úložiskom(CHDÚ). Základný  rozdieľ medzi VRP a eKASA+CHDÚ je potreba VRP mať stále funkčný internet, pričom riešenie eKASA+CHDÚ umožňuje vystaviť doklady aj pri výpadku internetu a po jeho obnovení doklady odoslať naraz (do 48 hodín).

Takže z toho plynie prvé rozhodnutie: potrebujeme nepretržite vystavovať doklady, musíme zvoliť niektoré riešenie eKASA+CHDÚ. VRP riešenie je tak isto riešenie, ktoré neumožňuje sieťové zdielané riešenie napr. s mobilným čašníkom, pripájanie ďalších tlačiarní (napr. bon do kuchyne), pripájanie váhy, on-line zásoby (sklady),atď. Rovnako tu môžu byť určité komplikácie s rýchlosťou internetového pripojenia.

Riešenia, ktoré ponúkame na portáli elKASA podporujú ako VRP, tak eKASA + CHDÚ. Je zrejmé, že VRP asi bude pre väčšinu podnikateľov najlacnejším riešením. Nutné dodať ešte nasledujúcu úvahu. Pokiaľ začne podnikateľ s VRP riešením, musí mať k dispozícii PC, tablet alebo mobilný telefón s operačným systémom Windows, Android a tlačiareň. Tým si zároveň otvára možnosť k ľahkému prechodu na riešenie eKASA+CHDÚ so všetkými výhodami, ktoré toto riešenie prináša, teda možnosť užívateľského prispôsobenia.    

                                                                               Tím elKASA


Základné funkcie eKASA pokladnica ANetCa

 • Univerzálna eKASA pokladnica pre Windows PC, notebook a tablet,
 • eKASA registračná pokladnica s jednoduchým a intuitívnym ovládaním,
 • Tvorba účtenky s daňou (aj bez DPH pre neplatcu), prenesená DPH,
 • Vlastný kurzový lístok, platby v cudzej mene EUR, USD, ..
 • Sieťove konfigurácie (centrálnej SQL databázy),
 • Prehľad tržieb,
 • Pokladničné prehľady,
 • Triedenie a správa položiek,
 • Správa účteniek (daňových dokladov),
 • Bitcoin platby s priamou konverziou do EUR,
 • Možnosť sieťového prepojenia (server) a mobilných predajcov,
 • Program umožňuje spustenie viackrát na jednom zariadení (napríklad pre 2 rôzne IČ, vyžaduje dokúpenie dodatočne, cenovo zvýhodnené, licencie),
 • Viac predajných, cenových hladín

Ekvivalenty systémov pre český trh nájdete na www.anetca.cz a LILKA.cz . Po získaní certifikátu na MFSR ihneď vydáme technické a cenové informácie.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Banner-Shuttle-1-1.pngProč zvolit EET pokladní systém ANetCa pro Windows

 • Pokladní systém bez dalších povinných nebo měsíčních poplatků, bez paušálu.
 • Certifikováno s platebními terminály ČSOB s B protokolem Monet+
 • Lze libovolně rozšířit o periférie – váha, zákaznický displej, čtečku čárových kódů, zásuvka na hotovost.
 • Aktualizace softwaru spojené s legislativními úpravami pro EET jsou zdarma zahrnuty v pořízovací ceně.
 • Naše podpora je vám vždy k dispozici – online e-mail a telefonická podpora.
 • Účtenky v souladu s legislativními požadavky EET, ČOI a ČMI (certifikováno).
 • Univerzální EET pokladna pro Windows PC, notebook a tablet.
 • EET registrační pokladna se snadným a intuitivním ovládáním (obsluha uzpůsobená pro dotykové displeje i klávesnici).
 • Jednoduchá elektronická pokladna umožňující rychlé pořízení účtenek.
 • Velmi levné řešení pro splnění povinnosti e-tržeb.
 • Možnost síťového propojení (server) a mobilních prodejců.
 • Software od české rodinné firmy ArrowSys, která má 26 let zkušeností s vývojem prodejních a ekonomických systémů.
 • Software s pokročilými funkcemi – zákaznické karty, prodej v pověření, připojení na účetní a skladový systém s automatickými odpisy, bitcoin platby, mapu stolů, prodej z více IČ na jednom zařízení

ANetCa (ArrowSysNetworkCash) je propracovaný program pro Elektronickou evidenci tržeb. Je určen pro tablety, notebooky a počítače s operačním systémem Windows 7 a vyšší a serverové systémy s Windows 2008 a vyšší. Program je možné spustit vícekrát na jednom počítači, to je vhodné například pro provozování dvou a více IČ na jednom zařízení (vyžaduje dodatečnou licenci pro další IČ).Finančná správa rozširuje informácie o svojom najnovšom projekte eKasa. Vytvorila k nemu samostatnú podstránku. Na podstránku sa dostanete z grafického bannera priamo na hlavnej stránke portálu finančnej správy. Na podstránke sú dostupné všetky podrobné informácie o systéme, vrátane popisu integračného rozhrania systému.

Čo je to eKasa, ako bude tento projekt fungovať v praxi, koho sa bude týkať, ale napríklad aj znenie návrhu zákona či popis integračného rozhrania systému eKasa. Tieto a mnohé ďalšie informácie sú dostupné priamo na portáli finančnej správy v samostatnej časti venovanej iba projektu eKasa.

Finančná správa na samostatnej podstránke postupne zverejňuje všetky informácie o projekte. Cieľom je ponúknuť podnikateľom, ale aj občanom, dostatok informácií o celom projekte na jednom mieste. Súčasťou zverejnených informácií je aj popis integračného rozhrania systému, na základe ktorého môžu výrobcovia on-line registračných pokladníc pripravovať úpravy softvérov pre účely integrácie na systém eKasa.

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil, či tablet.

Výnosy z postupného celoplošného zavedenia eKasy v roku 2019 odhaduje finančná správa na 72,3 mil. eur. a 117,9 mil. eur v roku 2020, následne každý ďalší rok približne 122 mil. eur. Zavedenie eKasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur.

Návrh zákona predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe. V prvej etape (apríl 2019) sa pripojí segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. V druhej etape (júl 2019) sa pripojí maloobchod, služby a ostatné sektory.

BRATISLAVA, 21.02.2019: Finančná správa sa pripravuje na zavedenie projektu online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Od roku 2012 zaviedla už desiatky opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom. Vďaka tomu znížila daňovú medzeru zo 41% na 26% a do štátnej pokladnice priniesla viac o približne 3,7 mld. eur. Ani daňová medzera na úrovni 26% však nie je ideálny stav, preto prišla finančná správa s projektom eKasa – napojením registračných pokladníc na systém finančnej správy.

Finančná správa sa pripravuje na eKasu. Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od apríla do júla 2019. Finančná správa si od zavedenia eKasy sľubuje zníženie daňovej medzery na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur.

Zástupcovia finančnej správy sú v neustálom kontakte s výrobcami pokladničných programov a chránených dátových úložísk. Na portáli finančnej správy sú sprístupnené formuláre k certifikácii. Výrobcovia, dovozcovia či distribútori pokladničných programov a chráneného dátového úložiska môžu podávať žiadosti. Finančná správa preto vyzýva výrobcov, aby podali žiadosť o certifikáciu svojich programov a chráneného dátového úložiska. Momentálne finančná správa eviduje deväť žiadostí.

Od novembra 2018 absolvovali zástupcovia finančnej správy približne 100 pracovných stretnutí s výrobcami. Cieľom je zabezpečiť minimalizáciu chýb a plynulý certifikačný proces. Rovnaký prístup ako v prípade výrobcov zvolila finančná správa aj v prípade podnikateľov. Tých informovala prostredníctvom členov Konzultačnej rady prezidentky finančnej správy, informácie prináša aj komunikačnou kampaňou. Finančná správa posilní aj svoje call centrum.

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), bude musieť mať pridelený kód eKasa klient. Od polovice marca bude môcť podať žiadosť o pridelenie kódu, v ktorej zároveň požiada o zrušenie starého daňového kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. Formuláre súvisiace s agendou eKasa sa mu zobrazia v osobnej internetovej zóne. Následne si stiahne autentifikačný a identifikačný (tzv. inicializačný) balíček. Vyberie si typ a model online registračnej pokladnice (ORP) zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu.

Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa online pripojiť na finančnú správu a zasielať pokladničné doklady, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Virtuálna registračná pokladnica bude automaticky, bez ďalšieho nutného zásahu podnikateľa, spĺňať všetky nové zákonné podmienky.

Na príprave novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pracovala finančná správa spoločne s ministerstvom financií niekoľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií, k téme sa viackrát stretla aj Konzultačná rada prezidentky finančnej správy. Návrh zákona tak bol široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou verejnosťou (zástupcami poskytovateľov pokladničných riešení, Slovenskou asociáciou registračných pokladníc, Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a ďalšími). Podnikateľské subjekty na stretnutiach podporili online-nizáciu, ktorá zabezpečí spoľahlivé, bezpečné a odkontrolovateľné odosielanie údajov na finančnú správu.

Míľniky projektu:

 • opatrenie Akčného plánu boja proti podvodom 2016 – 2020
 • Zákon o ERP č. 289/2008 Z. z. rieši používanie elektronických registračných pokladní
 • NR SR schválila novelu zákona o ERP 5.12.2018 = schválenie eKasa
 • od 1.1.2019 sa začala certifikácia výrobcov
 • od 1.4.2019 sa začína registrácia a prideľovanie kódu eKasa klient (novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice)
 • 01.04. – 30.06.2019 prechodné obdobie (ERP, VRP, ORP)
 • 01.04. – 30.06.2019 registrácia a prideľovanie kódu eKasa klient (všetky ostatné prevádzky a pokladnice)
 • od 1.7.2019 povinnosť evidencie tržieb v ORP alebo VRP
 • VRP bude automaticky, bez zásahu, spĺňať podmienky eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.

Ako to bude v praxi fungovať?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

Po konzultáciách s odbornými partnermi budú dáta ukladané nielen v centrálnom úložisku eKasa, ale rovnako aj v chránenom úložisku v lokálnom zariadení.

V legislatívnom procese prišlo k zmenám v oblasti navrhovaného termínu spustenia projektu. Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.

VÝHODY PRE PODNIKATEĽA:

 1. zníženie administratívnej záťaže
 2. liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia
 3. zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)
 4. kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
 5. export dát – poklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania
 6. dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie

BENEFITY PRE KUPUJÚCEHO:

 1. ochrana pred nespoľahlivými subjektmi (overenie pokladničného dokladu cez aplikáciu OPD)
 2. ľahké dokazovanie výdavkov – napríklad výstavba, poistky, záruka
 3. jednoduchá evidencia dokladov pre účely daňového priznania – pomoc pre účtovné úkony
 4. prehľad realizovaných výdavkov (spending report)

Finančná správa v roku 2019 spustí systém eKasa, ktorý prinesie nutnú zmenu v pokladničných zariadeniach, najmä pre ERP – elektronické registračné pokladnice. Do systému eKasa bude možné sa dobrovoľne pripojiť od 1.4.2019 a povinne potom musia podnikatelia svoje pokladničné zariadenie pripojiť pomocou online registračnej pokladnice od 1.7.2019.

Aké povinnosti prináša systém eKasa pre podnikateľov?

Podnikatelia majú teraz povinnosť evidovať tržby cez, dnes rozšírenejšie, elektronické registračné pokladnice alebo ODA – Virtuálne registračnú pokladnicu. Zmena zákona č. 389/2008 Zz ukladá podnikateľom povinnosť pripojiť tieto zariadenia, po internete do systému eKasa, tak aby každá účtenka bola pred samotným vytlačením online zaevidovaná na Finančnej správe, ktorá po zaevidovaní účtenky odošle do pokladničného zariadenia unikátny overovací kódy, ktoré sú povinné na účtenke vytlačiť.

Online registračné pokladnice zasielajú do systému eKasa jednotlivé účtenky, úhrady faktúr, paragóny pokladničné operácie vkladov a výberov. Podnikatelia si musia zaobstarať pokladňu, pre ktorú bola finančná správa vydaná certifikácia “Certifikácia chráneného dátového úložiska a pokladničného programu”. Certifikovaná ORP tiež musí zabezpečovať uloženie neodoslaných účteniek do chráneného dátového úložiska.

Čím sa líši elektronická registračná pokladnica od online registračnej pokladnice ORP?

Existujúce elektronické registračné ZARIADENIE musí byť vybavené Prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnice a Tlačiarne, ktore tvoríme jeden funkčný celok.

On-line registračná pokladnica (ORP) môže byť iba pokladničný program a chránené dátové úlozisko, ktoré spoločne zabezpečujú komunikáciu so systémemom e-kasa prostrednictvom rozhrania zverejneným Finančným riadite’lstvom Slovenskej Republiky. Podnikateľom sa tak rozšíria možnosti: Pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP s operačným systémom Android, Apple alebo Windows. Zákon tiež umožňuje odovzdanie účtenky digitálne – emailom či SMS.

Chránené dátové úložisko.

CHDU je zabezpečené úložisko, ktoré môže byť vo vnútri chytrého zariadenia tabletu, inteligentného telefónu alebo PC či notebooku alebo ako externá SD pamäť. Certifikovaná ORP sú vybavené minimálne pamäťou chráneného dátového úložiska 4 GB, to pri 300 vystavených dokladoch postačovalo na robenie účteniek a dokladov po dobu 5 rokov.